Search
Diensten
Job confirmation services
Recruitmentservice
Selectie service
Reorganisatie ondersteuning
ZZP'er service
Inrichten functiehuis
Initiëren cultuurverandering
Strategische personeelsplanning
Talent management
Attention management

Job confirmation services

Job Confirmation Service (JCS)

Werkzoekenden / Studenten
Als werkzoekende of student kunt u met JobConfirmation services bekijken of u als werkzoekende geschikt bent voor functies / vacatures die u ambieert of waar u belangstelling voor heeft. Tevens krijgt u hier ook inzicht in uw mogelijke ontwikkelpunten ten aanzien van een vacature of stageplaats.
Job Confirmation is zeer geschikt voor on the job coaching of het begeleiden van mensen (studenten) richting stageplaatsen en werk. Registreren en aanmaken profiel is voor werkzoekende en studenten geheel gratis.

Hoe werkt het?
Als werknemer / werkzoekende / student vult u in uw eigen tijd of onder begeleiding van onze consultants uw profiel in. Als u dat eenmaal gedaan heeft zullen wij het gewenste functie- of vacature profiel dat u heeft aangeleverd invoeren in ons systeem. (Dit kan een advertentie of vacature omschrijving zijn die u online heeft gevonden) 
In sommige gevallen zou dit kunnen betekenen dat wij soms de opdrachtgever van de vacature moeten benaderen om het functie- of vacature profiel scherp te krijgen. Is uw persoonlijke profiel ingevuld en het gewenste functie- of vacature profiel ingevoerd draaien wij een match. De resultaten van de match op harde en zachte eigenschappen zullen wij in een persoonlijk gesprek toelichten. De resultaten van een positieve match tussen 70% en 100 % kunt u weer gebruiken voor de sollicitatie of wij doen de sollicitatie samen met u. U heeft dan overtuigend bewijs waarom u de juiste persoon bent voor de Job.

Werkgever
Als werkgever kunt u met Job Confirmation samen met onze consultant(s) verifiëren of u de juiste mensen op juiste functies heeft, inzicht verkrijgen in werknemer ontwikkelpunten en toetsen of bepaalde werknemers geschikt zijn voor andere functies binnen uw organisatie.

Werknemer 
Heeft u zich als werknemer wel eens afgevraagd of u op de juiste plek zit? Of voor welke andere, toekomstige functies u in aanmerking zou kunnen komen? Met Job Confirmation kunt u als werknemer samen met onze consultant verifiëren of u als werknemer de bij u passende functie heeft. U verkrijgt inzichten in uw mogelijke ontwikkelpunten en eventuele omscholing of bijscholing. 


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

Recruitmentservice

Recruitmentservices (RCS)
Wij bieden recruitmentservices aan voor bedrijven als het gaat om werven en selecteren van mensen intern of extern voor bestaande functies, nieuwe functies, vacatures en projecten.

Uw vraag:
De laatste campagne leverde 300 kandidaten en toch heeft u achteraf niet het gevoel de goede kandidaat te hebben geselecteerd…300 Cv’s waarvan u maar 5% per CV hebt bekeken. Dat levert geen enkele kwaliteit in het proces. Nee, u wilt: de juiste medewerker op de juiste vacature op het juiste moment tegen aanvaardbare kosten. 

Ons aanbod:
Via uw eigen website is uw werving & selectie proces ineens minimaal 20% sneller….
Wij helpen u met het specifiek maken van de vacature. Uw profiel wordt opgenomen in onze revolutionaire tool. U voert de campagne zoals u gewend bent (eigen website, Jobbird, LinkedIn, Twitter etc.: wat u wilt). 

Onder uw vlag wordt op uw site bij de door u opgestelde vacature een link geplaatst of “registratie link naar EasyMatch4All website” tekstregel toegevoegd. De kandidaten sturen een motivatie-mail aan u en maken hun profiel aan in onze tool. Tijdens de reactietermijn kan er al worden gematched en kunnen kandidaten via de tool worden uitgenodigd! U kunt realtime de ranking in matchingspercentage volgen! U beschikt over een pasklaar rapport op harde (opleiding en werkervaring) en zachte (vaardigheden, inzichten, talenten en competenties) eigenschappen, waarmee u de gesprekken “to-the-point” maakt.

Wat kost het invullen van een vacature op deze wijze?
Het is meer wat het oplevert: sneller proces, betere kwaliteit, gemak en overzicht…De selectie op basis van 300 Cv’s duurt gemiddeld 3 minuten per CV. Dit is 900 minuten, of te wel 15 uur. Doet u de CV selectie met twee personen. Dan is dit 30 uur, of te wel een werkweek tegen de tarieven voor een (HR)manager. Dat is veel geld, dat kan beter worden besteed. 

Wij zijn heel transparant: wij rekenen voor één vacature een vaste prijs van € 129, - voor het hele recruitmentproces van opmaak profiel, via ranking tot en met de rapporten per kandidaat! Geen percentages voor de juiste kandidaat van wel 30% van het bruto-jaarsalaris, geen opslag op het salaris zoals bij uitzendbureaus. Geen fee achteraf. Ook voor kortdurende opdrachten of projecten werkt de tool hetzelfde! 

Wat levert het u nog meer op?
Voor een overzicht van nog meer mogelijke besparingen van onze werkwijze zie onze “pitch” op deze website bij Producten Algemeen” of kijk bij "Over ons/voordelen"

Nieuwsgierig? Bel ons voor een afspraak of vul het contactformulier in.

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.


Always finding the right people, EasyMatch4All!

Selectie service

Selectie Service

U herkent dit vast: U heeft 1 nieuwe functie en/of vacature en u krijgt 200 aanmeldingen/cv's. In plaats van zelf deze 200 aanmeldingen en cv's door te lezen en te vergelijken neemt EasyMatch4All u deze zorg uit handen. EasyMatch4All biedt u de mogelijkheid een efficiënte en kwalitatief goede voorselectie te maken en een tijdsbesparing van minimaal 50% in uw zoektocht tussen de 200 aanmeldingen/cv's naar de juiste nieuwe medewerker voor de nieuwe functie/openstaande vacature.

Zie ook Recruitment Service!

Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.


Always finding the right people, EasyMatch4All!

Reorganisatie ondersteuning

Reorganisatie ondersteuning (ROS)
EasyMatch4All kan voor de reorganisatie uw functiehuis inrichten met resultaat gerichte functieprofielen met het oog op organisatie doelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Mochten er functies of banen verdwijnen als gevolg van de reorganisatie kunnen wij de werknemers die op dat moment die functies vervullen matchen met de bestaande functieprofielen in uw functiehuis of met interne vacatures. Hierdoor krijgt u inzicht welke werknemers u zou kunnen behouden, al dan niet met omscholing of bijscholing. Verder kunnen wij alle medewerkers die dreigen hun baan te verliezen per direct beschikbaar stellen voor mogelijke nieuwe werkgevers in onze EasyMatch4All publieke marktplaats. Dit versnelt en verbetert de overgang van oud naar nieuw werk en vergroot de kans op werk bij uitstroming.

Prijs op maat!


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

ZZP'er service

ZZP'er Service
In Easymatch4All kunt u als ZZP'er uw profiel aanmaken. Met dit profiel kunt u worden gematched op opdrachten en krijgt u ook inzichten in uw kracht en mogelijke tekortkomingen ten aanzien van specifieke opdrachten. Bent u ZZP'er? En u wilt graag uw profiel aanmaken? Neem dan contact op via het contactformulier voor het maken van een afspraak. Er zijn geen jaarlijkse terugkerende kosten verbonden aan het beheren van uw profiel in EasyMatch4All. U kunt als ZZP'er wanneer u zelf ergens een opdracht gevonden denkt te hebben, ook gebruik maken van JobConfirmation om de opdrachtgever (met of zonder onze ondersteuning) te overtuigen waarom u de juiste persoon bent voor de opdracht.


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

Inrichten functiehuis


Opzetten, inrichten en verrijken functiehuis en functieprofielen
EasyMatch4All is zeer geschikt om uw functiehuis te bouwen en de bijbehorende resultaatgerichte beschrijvingen van de functies te beheren. In de tool is een resultaatgericht format integraal verwerkt, waarmee wij dit met en ook voor u kunnen uitvoeren. Het format is het resultaat van jarenlange ervaring en aantoonbare resultaten bij klanten in profit en non profit. De resultaatgerichte functiebeschrijving wordt pas compleet als we het aanvullen met het EasyMatch4All-profiel: alle eigenschappen worden met u in kaart gebracht. Zo heeft u een krachtig fundament voor uw complete HR-management (werving, selectie, beloning, etc) en uiteraard kunt u direct gaan matchen! 
Vraag naar de interessante mogelijkheden voor u op maat.


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

Initiëren cultuurverandering

Initiëren cultuurverandering
Heeft uw organisatie behoefte aan cultuurverandering op organisatorisch niveau of binnen een afdeling of groep? EasyMatch4All en haar consultants zijn in staat cultuurverandering voor een organisatie te initiëren door middel van onze zoek- en matchfunctie. Dit kan alleen als het beeld voor de cultuurverandering helder is gedefinieerd door u of samen met onze consultants.
Vraag naar de interessante mogelijkheden voor u op maat.


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning
“Binnen onze organisatie maakte de hoge gemiddelde leeftijd van onze medewerkers een strategische personeelsplanning noodzakelijk”. Met EasyMatch4All  heeft u de tool in handen die dit kan. U bepaalt welke (en ook hoeveel!) functieprofielen straks leading zijn in uw organisatie en neemt deze op in uw functiehuis in de tool. U matcht uw huidige medewerkers op de aangepaste profielen en ziet direct welke vacatures ontstaan, welke medewerkers goed passen op uw nieuwe profielen en voor welke medewerkers opleidingen noodzakelijk zijn. U heeft, met de gedetailleerde rapportages, ook de tools in handen om in gesprek te gaan met managers en medewerkers.  Uw strategisch personeelsplan is compleet:  Een gefundeerd plan om in de komende jaren de verschillen tussen nu aanwezig en voor de toekomst gewenst personeelsbestand succesvol te overbruggen.


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.


Always finding the right people, EasyMatch4All!

Talent management

Talent Management 
Hoe herkent u talent bij uw medewerkers of in uw team? We zijn als mens inmiddels zo gevormd en geconditioneerd dat talent uit het zicht is of is ondergegaan in de groep….. Talent en EasyMatch4All:  alles wat een mens in zich heeft om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft. Dat “alles” vertaalt EasyMatch4All in het gestructureerde talentenprofiel.  Dit matcht op elk gewenst profiel en past zo binnen uw strategische personeelsplanning. Ook opleidingen en assessements vullen en valideren het talentenprofiel zoals u dat van ons gewend bent. Zo is uw organisatie klaar om het echte talent (weer) te kennen en te erkennen. Uw organisatie is daardoor beter toegerust op de toekomst.


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

Attention management

Het succes van uw organisatie hangt af van hoe u uw mensen organiseert en vervolgens selecteert, stimuleert en motiveert. Hierdoor wordt het mogelijk om in goede tijden samen te genieten en is het eenvoudiger om in slechte tijden met zijn allen een tandje bij te zetten (Richard Branson).
Mensen komen in een (gewenste) beweging als de organisatie (lees het management) het gevoel geeft van bestaan, inbreng, erkenning, waardering, respect en vertrouwen. Uiteindelijk draait het allemaal om aandacht. 

In veel organisaties is sprake van te hoge werkdruk, stress, demotivatie, spanningen, ziekteverzuim en dergelijke veelvuldig voortkomende uit muitende talenten, inzichten en het schenken van onvoldoende aandacht en vertrouwen aan de individuele medewerker.

De Attentionmanager
De Attentionmanager is een consultant die nauw betrokken is bij de organisatie maar met het voordeel van een zekere afstand toezicht houdt op het reilen en zeilen van de gehele organisatie op micro-, meso-, en macroniveau in samenhang met organisatie- cultuur, -structuur en -strategie.
De Attentionmanager rapporteert aan de directie. Hij
 inspireert, begeleidt, coached en reflecteert de organisatie en zijn medewerkers. Hij signaleert mogelijke knelpunten, stresslevels, botsende culturen, onderlinge relaties en individuele behoefte en maakt deze bespreekbaar. Hij communiceert zowel bottum up als top down. Attention management zal over het algemeen genomen bijdragen aan een verhoging van het organisatie bewustzijn, de productiviteit, verlaging van stresslevels en vermindering van het ziekteverzuim.  

De Attentionmanager creëert inzicht en overzicht ten behoeve van de gehele organisatie en het organisatie bewustzijn en draagt bij aan verandering en verbetering. 
Attention management is het middel om de daadwerkelijk aanwezige kerncompetenties (capaciteiten) van het menselijk kapitaal optimaal te benutten ten aanzien van de benodigde organisatorische kerncompetenties voor het behalen van resultaat.

Attention management, de kracht van aandacht
EasyMatch4All biedt organisaties een dienst om aandacht te focussen daar waar nodig en knelpunten bloot te leggen. Attention management met EasyMatch4All helpt organisaties aandacht gestructureerd toe te passen. Onze consultants zijn hierop toegerust. Het zal uw organisatie en de inzet van uw menselijk kapitaal monitoren, stimuleren, motiveren en adviseren. Onze kracht wordt ook uw kracht en zo kan uw organisatie zich onderscheiden van uw concurrenten in daadkracht. Kortom daadkracht door aandacht.


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

EasyMatch4All
J.J.P. Oudkwartier 60
3723 ZH te Bilthoven
Nederland