Search
Producten
Algemeen
HR
Flex
Publieke marktplaats

AlgemeenEasyMatch4All introduceert EasyMatch4All FLEX & HR
Werkgevers melden zich aan voor inrichten functiehuis en aanmaken vacature 3.0 

EasyMatch4All.com
Het meest complete beeld van mens en organisatie
Weet u
 • Dat 88% van de managers personeel wil vervangen?
 • Dat 70% van daadwerkelijk aanwezig menselijk kapitaal onbenut blijft en regelmatig de oorzaak is van onder andere stress, spanningen, demotivatie en ziekteverzuim?
 • Dat 70% van de organisaties geen functiehuis en functieprofielen hebben ingericht en afgestemd op de organisatie cultuur, structuur, strategie en organisatiedoelen?
 • Dat 60% van uw nieuwe medewerkers binnen 2  jaar uit dienst gaat?
 • Dat 45% van de sollicitanten helemaal niet voldoet aan uw organisatie of functie/vacature eisen?
 • Dat minimaal 20% van uw wervingscampagne besteed wordt aan search, match en selectie?
 • Dat 15% van uw nieuwe medewerkers binnen 1 jaar het bedrijf verlaat?
 • Welke zachte eigenschappen van nieuwe medewerkers van grote invloed zijn op toekomstig falen?
wat dit kost?

Kan dit anders? Ja!
 • Als u EasyMatch4All FLEX of HR gebruikt is de match kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en eenvoudig
 • EasyMatch4All bespaart u kosten
 • Medewerkers worden op hun kracht ingezet door middel van EasyMatch4All. Meer tevreden medewerkers
 • Functiehuis en functieprofielen afgestemd op organisatie cultuur, structuur, strategie en organisatiedoelen
 • EasyMatch4All vertaalt alle verschillende talen die bedrijven en mensen spreken naar 1 taal met behoud van hun eigen taal
EasyMatch4All: De beste match


Voorbeeld 1 EasyMatch4All FLEX & HR

Een vacatureprofiel in lijn met uw organisatie
 • Afgestemd op uw culturele, structurele en strategische vraag
 • Vertaald in kennis, kunde en gedragsingrediënten, gebaseerd op in de afgelopen 20 jaar eigen revolutionair en ontwikkeld  “Organisatie Essentie Model”
Scherp, onderscheidend en transparant


Voorbeeld 2 EasyMatch4All FLEX & HR 

Na de match ziet u alleen kandidaten die overeenkomen met de eisen van uw vacatureprofiel
 • Matches tussen 0 en 54% niet zichtbaar
 • Matches tussen 55 en 69%, geschikte kandidaat, meestal te trainen, bij of om te scholen
 • Matches vanaf 70%, kwalitatief hoogwaardige en duurzame kandidaten
 • U kunt zelf instellen vanaf welk percentage u de matches wilt zien. Minimale instelling is 55% of hoger
U bepaalt zelf de investeringskosten


Voorbeeld 3 EasyMatch4All FLEX & HR 

Snel de juiste medewerker voor uw organisatie
 • Kandidaten schrijven zich via uw eigen of onze website in
 • Kandidaten worden direct 1 op 1 gematched met AL uw openstaande vacatures
 • CV vergelijken met openstaande vacatures is overbodig
 • Detailrapport met ontwikkelpunten per kandidaat klaar voor het interview
Snel inzicht op kandidaatniveau


Meer voorbeelden?

Bent u geïnteresseerd?
Neem de proef op de som en maak geheel vrijblijvend een afspraak.

E-mail: info@easymatch4all.com of
vul het contactformulier in op onze website
Telefoon: 06-5363 8789

Bedankt voor uw aandacht


                                                                                                                                                                                                                                     

CV’s en functieprofielen sluiten door online matchen nauwelijks op elkaar aan.

28 maart 2014 - Organisatiecultuur belangrijke factor bij juiste match.
Het vinden van de juiste baan of medewerker blijkt in de huidige markt van vraag en aanbod een moeizaam proces. Procedures duren lang, de groep sollicitanten is groot en het aantal mismatches tussen vacatures en cv’s neemt toe. Dit blijkt uit onderzoek* van HRMatches. Het mismatch percentage in de ICT sector is zelfs 62%. Oorzaken zijn snel veranderende markten, verregaande technologie en opleidingen die hierin achterblijven. Maar ook omdat in de online zoekprocessen nauwelijks aandacht wordt geschonken aan soft skills, competenties en bedrijfsculturen. Jaap Hardeman, HR Manager en founder van HRMatches, zet zich in om ook in het online selectieproces de missende elementen een prominentere plek te geven.

De vraag is steeds: “Wat heb je als werkzoekende nodig voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt? Hoe versterk je je kansen en voorkom je een mismatch?” Hardeman: “Veranderende markten, innovaties en nieuwe technologie vragen om aanscherping van personeelsplanning en investeringen in de ontwikkeling en bijscholing van mensen. Zowel bij werkzoekenden als bedrijven ontbreekt vaak het inzicht en wordt er weinig aandacht besteed aan noodzakelijke aanpassingen om er voor te zorgen dat werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar komen. Om naar elkaar toe te groeien is inzicht in competenties, skills en cultuur noodzaak.”

Voor een duurzame match....
Een verrijkt profiel van zowel kandidaat als bedrijf.
EasyMatch4All ontwikkelde een methode die het mogelijk maakt om de gap tussen vraag en aanbod inzichtelijk te maken. Een compleet profiel (voorheen cv) in combinatie met een goed opgesteld functieprofiel en bedrijfsprofiel is dé basis voor een duurzame match.
EasyMatch4All standaardiseerde daarom onder andere alle competenties en skills voor verschillende functiesoorten op basis van opleiding, werkervaring, competenties en persoonlijkheidskenmerken. Aan de hand van een gebruiksvriendelijk online programma helpt het EasyMatch4All kandidaten bij de ontwikkeling van een ‘verrijkte’ cv, en bedrijven met het ontwikkelen van een compleet functieprofiel waarin ook de bedrijfscultuur een prominente plek krijgt. Om skills en competenties inzichtelijk te maken worden in het voorportaal van de procedure volledige blauwdrukken gemaakt van kandidaten/medewerkers op basis van een self-assessment methodiek welke getoetst kan worden door elke betrouwbare assessmenttest. Met deze werkwijze motiveert EasyMatch4All zowel sollicitanten als bedrijven om helder te maken wie je bent, wat je kan en wat je zoekt.

*het onderzoek is inzichtelijk via de auteur van de onderstaande bron

Bron: www.hrbase.nl

                                                                                                                                                                             

EasyMatch4All: waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten
Er zijn verschillende plaatsen waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar kunnen ontmoeten. Voor elk afgebakend terrein levert EasyMatch4All een aangepast product, desgewenst een speciale uitvoering die toegesneden is op de behoeften van uw organisatie.

EasyMatch4All, het onderscheidende vermogen
EasyMatch4All is door middel van het "organisatie essentiemodel" welke de basis vormt van ons instrument, in staat om de verschillende talen die organisaties en mensen spreken te vertalen naar één taal met behoud van ieders afzonderlijke eigen taal. Matching vraag en aanbod vindt niet meer plaats op de conventionele manier. Geen match op woordzoeken, geen cv's maar matching op functieprofielen en persoonsprofielen op micro-, meso- en macroniveau in percentages en beschikbaarheid. Transparant en helder in één oogopslag.

Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.


Always finding the right people, EasyMatch4All!

                                                                                                                                                                             


EasyMatch4All SaaS oplossing in 3 stappen

U heeft in simpele stappen "HET" instrument in handen voor een kwantitatieve en kwalitatieve match voor vraag en aanbod, zowel in uw bedrijf als met uw branchegenoten of filialen. Maar alleen als U dat wilt!

 1. Inventarisatie functieprofielen en medewerkers-/kandidaat profielen. Inrichten EasyMatch4All instrument.
 2. Gebruik measuring & matching tool tijdens proefperiode.
 3. U besluit om EasyMatch4All te blijven gebruiken na de proefperiode.
                                                                                                                                                                             

Proefperiode

Voorwaarden proefperiode:
Voorafgaand aan de proefperiode dient u de implementatiekosten te hebben voldaan. 
Voorafgaand aan de proefperiode wordt geinventariseerd hoeveel EasyMatch4All consultantondersteuning u denkt nodig te hebben voor het inrichten van het functiehuis (HR) of functieverzamelhuis (Flex), de functieprofielen en eventuele vacatures. Ook wordt er een inschatting gemaakt hoeveel ondersteuning uw medewerkers/kandidaten behoeven voor het invullen van hun medewerker-/kandidaatprofiel. De geinventariseerde kosten dienen vooraf aan de proefperiode te zijn voldaan.
Zodra EasyMatch4All is ingericht en de gemaakte afspraken zijn nagekomen, gaat de proefperiode van start. 

De proefperiode is onze investering in uw organisatie en bent u gevrijwaard van de volgende kosten:
EasyMatch4All HR: licentiekosten voor instrument inclusief beheren en managen, medewerkers, vacatures.
EasyMatch4All Flex: licentiekosten voor instrument, inclusief beheren en managen, vacatures.
Extra ondersteuning EasyMatch4All buiten de geinventariseerde ondersteuning. 

Dit alles voorkomt dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

Vacatures:
In de proefperiode kunt u 1 vacature opstellen en matchen. Deze kunt u onbeperkt aanpassen en matchen en dus gebruiken voor meerdere campagnes. Wees creatief met de vacatures! U kunt deze ook gebruiken voor het verkrijgen van inzichten in uw medewerkers en hun ontwikkelpunten of voor samenstellen projectteams, JobConfirmation (JCS, zie info Diensten), loopbaanontwikkeling, enzovoorts. Wilt u meerdere vacatures tegelijk plaatsen om bijvoorbeeld 1 van de bovenstaande creatieve redenen dan is dat geen probleem. Het systeem houdt buiten de proefperiode om automatisch bij hoeveel vacatures u per maand heeft openstaan. U betaalt dus op basis van uw behoefte en dus nooit teveel.

Duur proefperiode:
Omdat sommige partijen meer tijd nodig hebben dan andere om het gebruik van ons instrument zich eigen te maken bepalen we in onderling overleg de duur van de proefperiode tot maximaal 1 jaar. Na de proefperiode gaan wij er van uit dat u zelf uw functiehuis/functieverzamelhuis, functieprofielen, kunt inrichten en vacatures kan opstellen. Ons systeem is simpel, eenvoudig te begrijpen en ontwikkeld vanuit de gebruiker. Ons systeem is Easy 4 All.

Verder gaan na proefperiode:
Wilt u na de proefperiode verdergaan met EasyMatch4All dan wordt er een licentieovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd. 

Stoppen:
Wanneer u besluit te stoppen tijdens of na de proefperiode blijven het functiehuis en de resultaatgerichte functieprofielen uw eigendom en zal u deze digitaal ontvangen. 


Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.
Be Creative with Matching, EasyMatch4All
 

HR

EasyMatch4All HR

HR ondersteuning voor bedrijven
EasyMatch4All HR kan worden ingezet als een (HR-intranet) portal, SaaS oplossing of standalone applicatie en kan in overleg worden gekoppeld met andere systemen zoals SAP, RAET, Peoplesoft,  ADP,  EXACT,  AFAS enzovoorts. Door introductie van het referentiekader en modulaire opbouw van EasyMatch4All kan een samenhangend geheel ontstaan.
Hierdoor creëren bedrijven een unieke oplossing om medewerkers actief, eenvoudig en efficiënt in te zetten en te ontwikkelen. Van MKB tot multinational is de tool van grote toegevoegde waarde.

e-Competence Framework (e-CF)
EasyMatch4All kan ook het (European) e-Competence Framework (e-CF) verwerken, verrijken, en maakt het beheren van e-CF functieprofielen in functiehuis mogelijk. Verder kan EasyMatchy4All ook e-CF vacatures intern en extern meten en matchen met medewerkers of werkzoekende.

Een complete HR ondersteuning
EasyMatch4All ondersteunt het complete HR werkterrein en meer. Wij stellen u de nieuwe standaard voor. Vier belangrijke pijlers zijn instroom, doorstroom, uitstroom en organisatieontwikkeling. Heeft u wensen of vragen over één van de onderstaande onderwerpen dan helpen de adviseurs van EasyMatch4All u graag!

InstroomDoorstroomUitstroomOrganisatieontwikkeling
WervingBeoordeling & functionerenLoopbaanheroriëntatieTaakverruiming / taakverrijking
Inschaling (niveaus)LoopbaanplanningOutplacementCultuurverandering
SelectieManagement-ontwikkelingExitinterviewZelfsturend functioneren
Functies clusterenPersoneelsontwikkeling Functieroulatie
(norm en waardering)Opleiding en training Teamvorming
 Mobiliteitcentrum Taak- & rolroulatie
 Strategische personeels-  Samenstellen projectteams
 planning Prestatiebeloning
   Talentmanagement 

Wensen van uw klanten kunnen in de meeste gevallen door u worden gehonoreerd met behulp van onze tooling.

Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.Be Creative with Matching, EasyMatch4All

Flex

EasyMatch4All Flex

Flexbranche
EasyMatch4All Flex kan worden ingezet als een SaaS, Intranet of Standalone search tool voor een uitzend- of detacheringbureau, bij werving- en selectiebureaus, het UWV Werkbedrijf, re-integratiebureaus: overal waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

e-Competence Framework (e-CF)
EasyMatch4All kan ook het (European) e-Competence Framework (e-CF) verwerken, verrijken en maakt het beheren van e-CF vacatures mogelijk en kan deze intern en extern meten en matchen met kandidaten of werkzoekende.

Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.


Always finding the right people, EasyMatch4All!

Publieke marktplaats

EasyMatch4All Publieke Marktplaats / Online vacaturebank

Vacature werkgevers en/of vacatures van organisaties in de flexbranche
De publieke marktplaats dient als een extra grote visvijver voor potentieel talent, kandidaten voor zowel werkgevers als organisaties die bemiddelen in de flexbranche.
Als werkgever kan je uw vacatures matchen met kandidaten in onze publieke marktplaats of met uw preferred supplier voor inhuurkrachten als u gebruik maakt van onze EasyMatch4All HR tooling. Organisaties in de flexbranche kunnen vacatures matchen met kandidaten welke nog niet ingeschreven staan bij de desbetreffende flex organisatie. Ook kunnen deze flexorganisaties in onze publieke marktplaats potentiële kandidaten vanuit onze marktplaats opnemen in hun eigen database indien zij gebruik maken van EasyMatch4All Flex tooling. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief voor zowel werkgevers als organisaties in de flexbranche door ons een losse vacature te matchen in de zoektocht naar duurzame inhuurkrachten, tijdelijk of vaste medewerkers via EasyMatch4All diensten recruitment of selectie service, bereikbaar via ons contactformulier.

Werkzoekende
Wanneer je je als werkzoekende hebt geregistreerd en je profiel volledig hebt ingevuld met de profilebuilder kan je deze deze beschikbaar stellen in de EasyMatch4All publieke marktplaats. Alle bedrijven die onze EasyMatch4All HR of Flex tool gebruiken kunnen hun vacatures matchen met jouw profiel. Jij als werkzoekende kan je profiel matchen met alle openstaande vacatures. Je zal alleen de vacatures zien die matchen met wie jij bent en wat je kan vanaf 55%. (dit kan je zelf hoger instellen zodat alle vacatures waarbij je omscholing of extra training nodig hebt kan filteren). Je kan je profiel ook gebruiken ter ondersteuning van sollicitaties bij werkgevers die niet ons EasyMatch4All systeem gebruiken. Bij EasyMatch4All maak je een Lifelong profile account aan. Vanaf nu voer jij de regie over jouw carrière en het opbouwen van jouw profiel nu en in de toekomst. Jij bent immers de eigenaar van jouw EasyMatch4All profiel.

Branchespecifieke marktplaats / mobiliteitscentrum / online vacaturebank
EasyMatch4All publieke marktplaats / online vacaturebank ontwikkelt branchegerichte marktplaatsen om mobiliteit binnen de betreffende branche te optimaliseren. Deze branche specifieke marktplaatsen kunnen zowel open als gesloten zijn voor publieke search en invoer. Daarnaast heeft EasyMatch4All de mogelijkheid om kwaliteitsbehoefte van klanten in de branche en talenten van medewerkers verder te ontwikkelen. EasyMatch4All geeft brancheorganisaties de mogelijkheid een prominentere rol te vervullen voor hun leden en kwaliteit binnen de branche snel en efficiënt te waarborgen. 

Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Neem contact met  ons op via het contactformulier en vraag onze tarievenlijst aan!


Always finding the right people, EasyMatch4All!
EasyMatch4All
J.J.P. Oudkwartier 60
3723 ZH te Bilthoven
Nederland