Search
Over ons
Voordelen
Partners
Klanten
Nieuws
Review
Nieuwsbrief
Over EasyMatch4All
EasyMatch4All is een dynamisch bedrijf dat oplossingen biedt op het terrein van Human Resource Management en arbeidsmarkt. Al vanaf 1994 wordt gewerkt aan een bruikbare, universele systematiek om bekende problematiek zoals mismatch werkzoekende - arbeidsmarkt, intransparantie van de arbeidsmarkt en organisaties, werkstress, informatiestress, ziekteverzuim en dergelijke aan te pakken. Sinds 2010 is het technologisch mogelijk om de gevonden oplossing te realiseren in een SaaS, Intranet of standalone oplossing. Na 5 jaar ontwikkelen is het eindelijk zover.

De onderliggende filosofie
EasyMatch4All is gebaseerd op een uniek, universeel model waarmee eigenschappen en kenmerken van zowel de organisatie als de mens die daarin moet werken, objectief in kaart worden gebracht. Daardoor wordt het mogelijk om capaciteiten, competenties en wensen van de mens optimaal te matchen met de behoeften en verlangens van de organisatie. Door deze systematiek wordt ook inzichtelijk gemaakt op welke punten iemand zich nog kan ontwikkelen om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen en hebben bedrijven meer inzicht in gewenste om – of bijscholing.

Het model is gebaseerd op de drie-eenheid, de minimale referentiekaders voor het bepalen van positie en de essentiële referentiekaders voor het bepalen van richting. Elke organisatie en elke eenheid is op te delen in feitelijke drie-eenheden (driehoeken) en in drie elementaire kleuren. Mens, organisatie en opleidingen zijn de hoekstenen van personeelsmanagement. Zij maken een organisatie tot wat zij is en wat zij moet worden, op elk niveau en in relatie tot haar omgeving. Het model maakt het mogelijk mens en organisatie objectief te bekijken, te analyseren, te meten en te matchen. Toekomstgericht: op micro-, meso- en macroniveau.

Het EasyMatch4All model categoriseert bedrijven, organisaties en hun onderdelen, branches, functies en persoonlijke eigenschappen naar talrijke kenmerken en typologieën. Al deze kenmerken worden in relatie tot elkaar gekwantificeerd. 
Vanwege de strak toegepaste systematiek kan het model goed worden ingezet bij het ontwikkelen en optimaliseren van functiehuizen en resultaatgerichte functieprofielen en ondersteunt coaching- en opleidingstrajecten. 
Het EasyMatch4All-model heeft zich in de afgelopen 10 jaar bewezen in allerlei organisaties, zowel in de profit als de non-profit sector.

Eén taal, één instrument
EasyMatch4All is een ideale oplossing voor Human Resources Management en Development, talentplanning en organisatieontwikkeling. Omdat EasyMatch4All zich zowel richt op de mens in de organisatie en zijn ontwikkeling alsook op de organisatie zelf en deze beschrijft in kenmerkende eigenschappen, kunnen vraag en aanbod inzichtelijk worden gecombineerd en gekwantificeerd. EasyMatch4All onderscheidt zich in de markt doordat het één taal spreekt voor het specificeren en classificeren van werk, mensen en opleidingen. Kortom; EasyMatch4All is door middel van het "organisatie essentiemodel" welke de basis vormt van ons instrument, in staat om de verschillende talen die organisaties en mensen spreken om te zetten naar één taal.

EasyMatch4All is het resultaat van de samenwerking van de ontwikkelaar van het onderliggende “Organisate Essentie” model, Rietveld Personeelsmanagement, HR oplossingen BV, 25th Century Beheer BV en BoostVision BV, Software & Solutionprovider die opgeteld samen meer dan 40 jaar ervaring hebben op het gebied van Human Resources Management (HRM) en -Development (HRD). 

Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.

Voordelen en wat levert EasyMatch4All u op?


Waarom is EasyMatch4All Betaversie website nu veranderd zonder Beta en met een nieuw design? 
Omdat EasyMatch4All in 2015 volledig live zal gaan met de EasyMatch4All HR, Flex  en de publieke marktplaats. EasyMatch4All zal de komende jaren nieuwe revolutionaire functionaliteiten toevoegen. 

Waarom nu instappen?
 
Een goede start is essentieel en begint bij de fundering, het functiehuis en functieprofielen in lijn met organisatie strategie, cultuur, structuur en omgeving! Wilt u zich als organisatie onderscheiden van de rest binnen uw branche? Wilt u snel en efficiënt uw menselijk kapitaal optimaal benutten in een snel veranderende markt tegen lagere kosten in samenhang met uw organisatie doelen? Dan is EasyMatch4All het instrument voor u.

EasyMatch4All HR, Flex en Publieke- en/of branche gespecificeerde marktplaats

Voordelen:


 • Altijd actuele functieprofielen, goed en eenvoudig te beheren
 • Verbluffende 1 op 1 matches door unieke matching engine op vacatures, medewerkers of kandidaten evenals huidige resultaatgerichte functieprofielen in functiehuis
 • Overzicht van uw interne vacatures per vestiging of vestigingen van collega organisaties. Dit indien gewenst, regionaal en/of landelijk. Nationaal en internationaal.
 • Altijd een transparant en actueel inzicht in de beschikbaarheid, kennis, kunde en gedrags-ingrediënten van uw medewerkers/kandidaten. waardoor u snel, effectief en zeer voordelig:
  • de juiste medewerker/kandidaat kan inzetten voor een klus
  • het juiste (winnende) team kan samenstellen
  • de doorstroming van medewerkers transparanter maakt evenals outsourcing van medewerkers
  • kunt inschatten of u een opdracht met de huidige bezetting kunt aannemen (welke mensen heeft u nodig en/of welke trainingen, omscholing of bijscholing hebben medewerkers nodig om de opdracht goed en competitief te kunnen vervullen)

Dit levert u concreet op:

 • Tevreden klanten en daarmee actieve referenten en dus een verbetering van het rendement van uw saleskosten. Snelle aanpassing aan veranderende klantvraag en dus borging van de continuïteit en efficiëntie van uw bedrijf
 • 50% tijdsbesparing bij reorganisaties betreffende selecteren en behouden medewerkers. Medewerkers die afvloeien vroegtijdig beschikbaar kunnen stellen voor de arbeidsmarkt door onze publieke marktplaats
 • Meer rendement uit uw opleidingsbudget door een betere match en inzicht ontwikkelpunten en talenten. Wat kost een opleiding en wat levert deze mij op, waarde opleiding
 • Lagere personeelskosten. Zet medewerkers in op hun kracht, vul de zwaktes op met medewerkers die daar juist krachtig zijn ==> meer rendement, zelfde personele bezetting
 • Meer dan 20% besparing op (interne)werving- en search kosten. Minder faalkosten door een betere match van uw talenten
 • Meer dan 20% besparing op assessments door efficienter matchen op gedetailleerde resultaatgerichte functie- en medewerker/kandidaatprofielen
 • Meer dan 20% tijdsbesparing selecteren kandidaten voor nieuwe functies/vacatures
 • Verhoging mobiliteit (flex)medewerkers
 • Verlaging ziekteverzuim, stress, meer gemotiveerd personeel gericht op de toekomst
 • Geen kosten voor aanschaf hardware en software
 • Altijd laatste versies en updatesU bent 3 stappen verwijderd van de EasyMatch4All SaaS oplossing 

U heeft in simpele stappen "HET" instrument in handen voor een uitstekende match voor vraag en aanbod, zowel in uw bedrijf als met uw branchegenoten of filialen. 

 1. Inventarisatie functieprofielen en medewerkers-/kandidaat profielen. Inrichten EasyMatch4All instrument
 2. Gebruik measuring & matching tool tijdens proefperiode
 3. U besluit om EasyMatch4All te blijven gebruiken na de proefperiode

Voorwaarden proefperiode kunt u vinden onderaan onze pagina "producten"


Wij rekenen transparante en voordelige tarieven.
Vul het contactformulier in en vraag onze tarievenlijst aan!

Wij maken graag een afspraak om u meer te vertellen over alle opties.
Neem contact met  ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@easymatch4all.com.


Easy Match for All
Easy Match for All
Easy Match for All
Easy Match for All
Easy Match for All
Easy Match for All

BoostVision BV

BoostVision is een automatiseringsbedrijf dat al sinds 1987 ervaring heeft met het bouwen van betrouwbare, gebruiksvriendelijke (en tegenwoordig ook webbased) toepassingen. Onze ervaren specialisten in Nederland zorgen, ondersteund door ons ontwikkelteam in Indonesië voor uitgekiende ontwerpen en producten. BoostVision levert al 28 jaar hoogwaardige oplossingen.

Door onze ruime materiedeskundigheid en grote ervaring in en kennis van de IT-branche, zijn wij in staat om u op een goede en snelle manier van dienst te zijn met toepassingen die gebaseerd zijn op de nieuwste technologieën. Wij werken daarbij samen met diverse gerenommeerde partners, waardoor u verzekerd bent van innovatieve oplossingen en diensten van hoge kwaliteit.

 

Visie
Ons doel is om u applicaties te geven waar u iets aan heeft en waar u graag mee werkt! Om dit te bereiken is, naast het ontwikkelen van software van uitmuntende kwaliteit, één punt erg belangrijk: luisteren naar uw wensen en vervolgens de gewenste oplossing inpassen in uw organisatie. Onder het motto ‘Solutions you've been waiting for‘ adviseert en begeleidt ons toegewijd team u vanaf ontwerp- en realisatiefase tot de after-sales service.

Rietveld personeelsmanagement HR oplossingen BV

Rietveld Personeelsmanagement

Wim Rietveld is al meer dan 25 jaar actief in het HRM-werkveld. De laatste 7 jaar als zelfstandig adviseur en levert HR Oplossingen. Op zijn site wordt een beeld gegeven van de mogelijke oplossingen die kunnen worden geboden: www.rietveldpersoneelsmanagement.nl .  In zijn visie blijft de balans tussen mens en werk optimaal afgestemd, met een efficiënte en effectieve inzet van beschikbare en bewezen technologie en menselijk vernuft. In de tijd en in de context (plaats/omgeving). Daarom is hij ook managing partner bij EasyMatch4All!

Missie en kernwaarden

Rietveld Personeelsmanagement levert (interim) HR Oplossingen aan bedrijven en hun medewerkers. HR Oplossingen die bijdragen aan de balans tussen de doelen van de medewerker en het bedrijf. Producten en diensten: werving & selectie, resultaatgerichte functieprofielen, talentmanagement, interim HR uitvoering voor grote bedrijven en MKB, trainingen en workshops, loopbaanadvies en outplacement (Noloc erkend).  Kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, inspirerend en oplossend gericht.

Rietveld Personeelsmanagement is gevestigd in Amersfoort.

25th Century BV

Holding en beheer

Ixly BV

Webapplicaties voor Assessments, Training, Coaching, Loopbaanadvies en 360 Graden Feedback.

Gerenommeerde adviesbureaus en HR afdelingen gebruiken deze applicaties bij hun advieswerk. 

www.Test-Toolkit.nl: professionele psychometrische testen en vragenlijsten voor Assessment en Ontwikkeling

www.Easy360.nl: 360 graden feedback: eenvoudig, duidelijk en volledig. Beheer uw eigen competentie taal!

www.Baansuggesties.nl: integrale oplossing voor outplacement en re-integratie. 

Zie www.ixly.nl voor meer informatie

Corael opleidingen

Over Corael Opleidingen

Corael Opleidingen is hèt instituut voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij begeleiden mensen en organisaties op een effectieve, ervaringsgerichte, direct toepasbare en resultaatgerichte manier in hun ontwikkeling naar professionaliteit, bewustwording, autonomie en authenticiteit.

Wij bieden opleidingen, vervolgopleidingen, trainingen en individuele begeleiding in persoonlijke, professionele en spirituele ontwikkeling. We combineren het persoonlijkheidsmodel van het Enneagram met Transactionele Analyse, NLP en Familieopstellingen. In al deze stromingen zijn wij gespecialiseerd.

Wij bieden onder andere het volgende aanbod.

Opleidingen:

§  Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie (Enneagram-, TA- en NLP-practitioner)

§  Enneagramcoachopleiding

§  Masteropleiding Transactionele Analyse

§  Familie- en Organisatieopstellingen

Kortdurende trainingen:

§  Enneagramtrainingen

§  Spirituele dimensies van het Enneagram

§  Transactionele Analyse

§  De kracht van NLP

§  Familieopstellingen

§  Organisatieopstellingen

§  Relatietrainingen

Voor meer informatie kijk op: www.corael.nl

Anders Advies

AndeRS Advies & Administraties is een full service administratiekantoor in Barneveld. Wij adviseren MKB Ondernemers, verzorgen administraties en doen fiscale aangiften voor het gehele MKB.

Tot ons dienstenpakket behoort:

-          het voeren van financiële administraties;

-          het voeren van loonadministratie;

-          het opstellen van jaarcijfers

-          het doen van aangiften inkomstenbelasting

-          het doen van aangiften omzetbelasting

-          het doen van aangiften dividendbelasting

-          het doen van aangiften vennootschapsbelasting

-          het doen van aangiften loonbelasting

-          het verstrekken van adviezen.

Ook starters en ZZP’ers adviseren wij graag.

De jaarrekening is de thermostaat van uw onderneming. Die moet helder, inzichtelijk en volledig toegankelijk zijn. Dat doet u uiteraard voor de fiscus, de bank en anderen die willen weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Maar meer nog voor uzelf. Want wie is er nu het meest gebaat bij een klip en klaar overzicht van hoe uw bedrijf ervoor staat.

Dat is de reden waarom wij het liefst regelmatig tussentijdse cijfers opstellen met de dan beschikbare gegevens. Hiermee heeft u een middel om op meerdere momenten de temperatuur van uw onderneming te meten en zodoende tijdig te kunnen bijsturen. Op zo'n manier kunnen we u al van advies dienen voordat u definitieve fiscale keuzes maakt. Geen mosterd na de maaltijd dus, maar actueel en proactief.

Uiteraard doet u zaken op uw manier. Juist daarom kan het geen kwaad om ook eens iemand anders naar uw cijfers te laten kijken. AndeRS voelt zich thuis in de rol van die ander, die op net iets meer afstand staat dan uzelf. Wij lepelen niet alleen uw cijfers op, maar duiken er ook graag even in. Oftewel: een actieve sparringpartner.

Het administratie kantoor Anders Advies heeft deelgenomen aan de pilot van de betaversie van EasyMatch4All.

Bruikbaarheid
Door het doen van de pilot is voor ons duidelijk dat de software van EasyMatch4All een meerwaarde heeft voor bijna elke organisatie met personeel. Met de software is een goed beeld te krijgen van de huidige organisatie, het functiehuis, de functieprofielen en medewerkers (zit mijn personeel op de juiste plek en waar liggen de ontwikkelpunten). Ook is de software goed bruikbaar voor eventuele interne en externe vacatures. Om zo de juiste sollicitant te kunnen selecteren.

Bernhard van der Snoek, Algemeen directeur.

In deze pdf leest u de bevindingen van algemeen directeur Bernhard van der Snoek.


Anders Advies Perspexo

(European) e-Competence Framework (e-CF) & EasyMatch4All
Het European e-Competence Framework (e-CF) richt zich op het ontwikkelen, bevorderen en verspreiden van een gemeenschappelijke ICT taal. EasyMatch4All kan de implementatie van e-CF versnellen en maakt het verwerken, verrijken, beheren, meten en matchen van e-CF functieprofielen/vacatures met medewerkers, kandidaten en werkzoekende mogelijk.
Meer over e-CF...
                                                                                                                                            

Hoog tijd om te starten met EasyMatch4All 
64% van de CEO’s vindt het creëren van een zogenaamde skilled workforce een prioriteit voor de komende 3 jaar. Sterker nog, 93% van de CEO’s erkent de noodzaak voor het veranderen van hun strategie voor het aantrekken en behouden van talent en een deel is daar al mee bezig. Tegelijkertijd is 32% van alle werknemers van plan van baan te wisselen zodra ze hiervoor de mogelijkheid hebben.
Om als HR-afdeling succesvol te zijn of blijven is het hebben of vinden van de juiste mensen, op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste skills en tegen de juiste kosten, cruciaal. Heeft u de geschikte mensen aan boord en hoe behoudt u deze? Draagt u met uw HR-beleid bij aan het succes van de onderneming? Welke competenties zorgen voor dat succes? Moet u talent verder ontwikkelen of van buiten halen? Heeft u de juiste tools in huis die u daarbij ondersteunen? (bron ADP)
                                                                                                                                            

Volgens KPMG mist HRM pakket strategische planning (computable)
De uitzondering op dit gemis is EasyMatch4All.com
Hrm-software schiet vaak te kort op strategische personeelsplanning. Er zijn zelden............... 
Meer...
                                                                                                                                            

De juiste match?
Directie opgelet: medewerkers maken het verschil, niet u!
Een organisatie draait vooral om mensen. Verder zijn er hulpmiddelen zoals machines (voor fabriceren van producten), gereedschappen, computers, kantoren, fabrieken, wagens, internet, etc.
Meer...
                                                                                                                                             

Weet u dat 40% van het opleidingsbudget niet wordt besteed?
Enkele tips om bij jouw werkgever aanspraak te maken op het opleidingsbudget (Intermediar)
Meer...
                                                                                                                                            

Werk zoeken steeds vaker via mobiele apparaten
In de tweede helft van 2014 vonden voor het eerst sinds jaren weer meer mensen een baan. Dat gebeurt steeds vaker via mobiele apparaten. Het mobiele gebruik op vacaturesite Monsterboard verdubbelde de afgelopen 2 jaar naar 30 procent.
Meer...
                                                                                                                                            

Productiviteit hangt samen met werkbeleving
Waarom is de ene productiever dan de ander? Is de ene werknemer gewoon aartslui en de andere uitzonderlijk energiek? Uit onderzoek blijkt dat er meer aan de hand is.
Meer...
                                                                                                                                            

Recruiter..... zoekt EasyMatch4All
Recruiter zoekt recruiters ... Penoactuelle.nl
Afgelopen jaar groeide de vraag naar HRM professionals explosief. Deze groei zal zich in 2015 voortzetten, verwacht Yacht naar aanleiding van het onderzoek Trends en Ontwikkelingen op de HRM Arbeidsmarkt over het vierde kwartaal 2014.
Meer...
                                                                                                                                            

8 Things I wish HR Would stop doing in 2015 (Alan Collins, founder success in HR)
Meer...
                                                                                                                                            

Sollicitatie brieven en cv's zijn behoren binnenkort tot verleden als we de nieuwe trends volgen.
INTERMEDIAR
Meer...
                                                                                                                                            

Nog een reden om een EasyMatch4All profiel aan te maken!
Google's HR Chief: The Biggest Mistakes I See on Resumes, and How to Correct Them
I have seen a LOT of resumes. Some are brilliant, most are just OK, Many are disasters.
                                                                                                                                            

Dus???
UWV luidt noodklok over mismatch op arbeidsmarkt 
Meer.....
                                                                                                                                            

Hoezo EasyMatch4All??
De casus Werk.nl onderliggende oorzaken van problemen (recruitment matters.nl)
Meer......
                                                                                                                                            

De harde resultaten van zachte eigenschappen/vaardigheden
Meer......
                                                                                                                                            

Transparantie op de werkvloer - een duidelijke weg naar succes
Meer......
                                                                                                                                            

Essentie werving & selectie is voorspellen van gedrag
Meer.......
                                                                                                                                            

Resultaten Pilot EasyMatch4All

Het administratie kantoor Anders Advies heeft deelgenomen aan de pilot van de betaversie van EasyMatch4All. In deze pdf leest u de bevindingen van algemeen directeur Bernhard van der Snoek.
                                                                                                                                            

EasyMatch4All zoekt ambassadeurs voor onze HR- en Flextool! De nieuwe standaard voor vraag, aanbod en opleidingen op de arbeidsmarkt. Matchen wordt Easy, 4 All!

EasyMatch4All is op zoek naar ambassadeurs die ons systeem willen uitdragen naar klanten. We denken dan aan HR managers, interim managers, HR adviseurs, Organisatie consultants, ZZP'ers, enz.  U maakt de afspraak wij doen de rest. U kan ook betrokken worden bij de implementatie van ons instrument. Hier staat een mooie ambassadeursfee tegenover. Interesse? Vul het contactformulier in en maak een afspraak!
                                                                                                                                             

EasyMatch4All introduceert 10 nieuwe diensten

JobConfirmation services (JCS)

Recruitmentservices (RCS)

Selectie service

Reorganisatie ondersteuning (ROS)

ZZP'er service

Opzetten, inrichten functiehuis en opstellen of verrijken functieprofielen

Initiëren cultuurverandering

Strategische personeelsplanning

Talent management

Attention Management

Het administratie kantoor Anders Advies heeft deelgenomen aan de pilot van de betaversie van EasyMatch4All.  

Bruikbaarheid
Door het doen van de pilot is voor ons duidelijk dat de software van EasyMatch4All een meerwaarde heeft voor bijna elke organisatie met personeel. Met de software is een goed beeld te krijgen van de huidige organisatie, het functiehuis, de functieprofielen en medewerkers (zit mijn personeel op de juiste plek en waar liggen de ontwikkelpunten). Ook is de software goed bruikbaar voor eventuele interne en externe vacatures. Om zo de juiste sollicitant te kunnen selecteren.

Bernhard van der Snoek, Algemeen directeur.

In deze pdf leest u de bevindingen van algemeen directeur Bernhard van der Snoek.


23 Oktober 2015, te Amersfoort

"Mijn naam is Nynke en ik ben bezig geweest met het compleet invullen van mijn profiel op easymatch4all. Helaas kwam er nu geen match uit! Ook niet bij een laag matching percentage. Wel heel leuk om jezelf zo uitgebreid te moeten scoren op vaardigheden, persoonlijkheid etc. Dat helpt sowieso bij het bepalen van wat je kan en wat je wil en het helpt mij daarnaast ook bij het voorbereiden op netwerk- en sollicitatiegesprekken." 

Groeten Nynke
EasyMatch4All
J.J.P. Oudkwartier 60
3723 ZH te Bilthoven
Nederland